Zakładanie piorunochronów

Nowa witryna
Montaż instalacji odgromowej
www.elektrofix.pl

Jesteśmy pogotowiem elektrycznym, które oferuje zakładanie piorunochronów. Montaż instalacji odgromowej pozwala na odpowiednią ochronę każdego domu przed niebezpiecznymi wyładowaniami elektrycznymi, które mogą powodować pożary. Podejmujemy się zakładania dwóch typów - aktywnych i tradycyjnych, pasywnych. Typ aktywny charakteryzuje się zwodami wysokimi, wystającymi ponad budynek chroniony. Typ pasywny wykorzystuje zwody niskie poziome, i kryje przewodami odprowadzającymi znaczną część dachu, które opuszczane są po każdej stronie obiektu.

© www.inttel.com.pl