Usuwanie substancji niebezpiecznych

Nowa witryna
Odpady niebezpieczne utylizacja
www.presseko.pl

Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy, które w procesie produkcyjnym wytwarzają niechciane substancje chemiczne. Odbieramy od klienta odpady niebezpieczne, dowozimy je na teren zakładu, gdzie przebiega ich utylizacja fizyko-chemiczna. Nad całym procesem czuwa nasze laboratorium, dzięki czemu substancje stają się niegroźne dla środowiska. Specjalizujemy się w substancjach przemysłowych, w szczególności ściekach pogalwanicznych, szlamach pofiltracyjnych, odczynnikach chemicznych, a także chłodziwach i emulsjach wodnych.

© www.inttel.com.pl