Odszkodowania za wypadki śmiertelne

Nowa witryna
Śmierć osoby bliskiej
kancelariapikula.pl

Rekompensata pieniężna za wypadek w wyniku którego straciliśmy członka rodziny zazwyczaj służy zwróceniu kosztów pogrzebu lub zadośćuczynieniu za utratę i poniesioną krzywdę psychiczną. Śmierć osoby bliskiej w wyniku wypadku czy innego zdarzenia daje nam prawo do ubiegania się o rentę, np. w sytuacji, gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny. Taka pomoc pieniężna ma na celu nie dopuścić do pogorszenia sytuacji życiowej pozostałych członków rodziny, w tym dzieci. Rekompensaty można dochodzić nawet do 20 lat od wypadku!

© www.inttel.com.pl